Versenykiírás 2021-22

Felhívás

Prof. Dr. Freund Tamás, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke fővédnöksége mellett a Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium és a BOLYAI CSAPAT Kft. a 2021/2022. tanévben nevezéses alapon megrendezi a Bolyai Matematika Csapatverseny körzeti fordulóját 9-12. osztályosoknak , valamint az Összedolgozási Képesség Fejlesztéséért Alapítvány (röviden: ÖSSZKÉP Alapítvány) meghívásos alapon megrendezi a Bolyai Matematika Csapatverseny Kárpát-medencei döntőjét 9-12. osztályosoknak. A verseny körzeti fordulóját és országos döntőjét is írásbeli munka formájában, személyes jelenléttel bonyolítjuk le az alább leírtak szerint. A járványhelyzet függvényében a változtatás jogát fenntartjuk. (A középiskolás versenyt először a 2014/2015. tanévben rendeztük meg az ország egész területén, 2020-ban már több mint 10 000 résztvevője volt a rendezvénynek. A korábbi évek feladatsorai és eredményei megtalálhatók honlapunkon.)

A verseny célja

Segíteni a diákokat azon képességek kifejlesztésében, hogy közösen, összedolgozva oldjanak meg problémákat. Lehetőséget szeretnénk teremteni arra, hogy átéljék az együtt gondolkodás örömét, és a logikus gondolkodás mellett készségeiket közvetlenül is bemutathassák diáktársaik előtt, eközben pedig összemérhessék tudásukat.

A verseny résztvevői

A versenyen azonos iskolába járó, 9-12. osztályos tanulók, évfolyamonként szerveződő, 4 fős csapatai vehetnek részt (egy iskolából akárhány csapat indulhat). Mind a négy évfolyamon a diákok két-két kategóriában versenyeznek: gimnáziumi ("g"), illetve technikumi/szakgimnáziumi/szakközépiskolai ("sz") kategóriában. A nevezéskor minden csapatnak saját csapatnevet kell választania, amely nem lehet másokra vagy a jó ízlésre nézve sértő. 

Időpontok

Nevezési határidő:  2021.10.22. 18:00
A körzeti forduló időpontja:  2022.01.07. 14:30
Országos döntő időpontja:  2022.02.26. 13:30

Nevezési díj

A körzeti forduló nevezési díja: 1200 Ft/fő.
A Kárpát-medencei döntőnek nincs nevezési vagy részvételi díja.

Nevezés

Kizárólag honlapunkon, a Nevezés menüpont alatt.
Nevezés és regisztráció szeptember 1-től lehetséges.
Körzeten és kategórián belüli azonos csapatnév esetén a később nevező csapatnak kell nevet változtatnia (ezért célszerű minél előbb nevezni más által még nem választott csapatnévvel).  

Fizetés

A nevezési díj átutalással vagy bármelyik OTP-bankfiókban személyesen fizethető be (Erdélyben ez ügyben a megyei szervezőnél érdeklődjenek). Adatok:

Számlaszám: 11703006-20471499-00000000
Számlatulajdonos: BOLYAI CSAPAT Kft.
Bank: OTP Bank
Közlemény: számla sorszámát, vagy a saját iskolájuk és településük neve + matematika 9-12.

A nevezési díj befizetésének határideje a megkapott számlán szereplő fizetési határidő.

Számla

Számlaigényüket október 22-ig a honlapon lévő nevezési rendszerben kérjük jelezni. Számlaigényt csak az iskola helyi szervezője tud leadni. Az igényelt számlát a nevezési határidőt követően, e-mailben juttatjuk el, amihez a következőképpen jut hozzá: A BOLYAI CSAPAT Kft.-től e-mailen érkező Számlaértesítőben a „Letöltöm a számlát” szövegre kattintás után megjelenő oldalon a Számla adatai részben a „Megnézem” szóra kattintva előjön a kinyomtatható hiteles számla; ezt kérjük kinyomtatni. 

A verseny körzetei

A gimnáziumi kategóriában indulók a következő 7 körzetben versenyeznek: 

  1. Budapest-Buda;
  2. Budapest-Pest, a Budapesti Fazekas Mihály Gimnázium kivételével; 
  3. Hunnia-dél (Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Jász-Nagykun-Szolnok megye és Erdély); 
  4. Hunnia-észak (Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, valamint Pest megye Dunától keletre eső része és a Csepel-sziget); 
  5. Pannónia-dél (Baranya, Somogy, Tolna, Zala megye és Délvidék); 
  6. Pannónia-észak (Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas és Veszprém megye, valamint Pest megye Dunától nyugatra eső része és a Szentendrei-sziget); 
  7. Budapesti Fazekas Mihály Gimnázium. 

A technikumi/szakgimnáziumi/szakközépiskolai kategóriában indulók a következő 3 körzetben versenyeznek: 

  1. Budapest; 
  2. Hunnia (Budapest kivételével az ország Dunától keletre eső része a Csepel-szigettel együtt, illetve Erdély); 
  3. Pannónia (Budapest kivételével az ország Dunától nyugatra eső része a Szentendrei-szigettel együtt, illetve Délvidék).

 Ha a nevezési létszám indokolja, a nevezés lezárása után a kategóriák körzeteit megváltoztathatjuk. 

Az első forduló szabályai

Időpont: 2022. január 7. 14:30 (magyarországi idő)
Feladatok száma: 13 feleletválasztós feladat
Munkaidő: 60 perc
Helyszín: saját iskola

A verseny első fordulójában minden évfolyamon 13 feleletválasztós feladatot kell megoldani (A körzeti fordulóban nem lesz kidolgozást igénylő feladat). A teljes munkaidő minden évfolyamon 60 perc. A feladatok szövege után öt lehetséges válasz található (A, B, C, D és E), amelyek közül akárhány lehet helyes (tehát akár mind, de akár egy sem). A válaszlapon a feladatokra adandó helyes válasz betűjelének megfelelő négyzet(ek)be X-et kell beírni.  A versenyidő leteltével csapatonként csak az 1 darab Válaszlapot kell beadni. A versenyen csak íróeszköz, körző, vonalzó és szögmérő használható, egyéb (pl. elektronikus) eszköz nem. A csapattársak egymás között csak halkan beszélgethetnek, mert egy termen belül várhatóan több azonos évfolyamú csapat is jelen lesz. Minden csapattag saját példányt kap a feladatsorból.  A nem megfelelő kategóriában vagy körzetben történő nevezés a versenyből való kizárást eredményezheti. A verseny alatt mobiltelefon vagy egyéb elektronikus eszköz nem lehet a versenyzőknél (csak kikapcsolt állapotban, a táskájukban), ezek használata a versenyből való azonnali kizárással járhat. A nevezéssel a résztvevő diákok és felkészítőik hozzájárulnak, hogy a versenyen róluk készülő fényképeket, valamint nevüket, iskolájukat és eredményüket a szervezők közzétegyék.

A verseny kezdetéig indokolt esetben (betegség vagy egyéb hiányzás miatt) lehet csapattagokat cserélni, azonban az emléklapokat az október 22-ig benevezett diákok nevére állítjuk ki. (Kérjük, hogy az internetes nevezéskor  pontosan ellenőrizzék, illetve versenyzőikkel ellenőriztessék a Nevezett csapatok menüpontban minden diák nevét, nehogy elírás miatt a nevezéskor begépelt, hibás név kerüljön az emléklapra.) Ha valamelyik csapat nincs teljes létszámban jelen, akkor is versenyezhet. Nevezési díjat visszautalni azonban nem áll módunkban. A Kárpát-medencei döntőn egy csapat összetétele az első fordulón résztvevőkhöz képest legfeljebb egy tagban változhat.

A versenyen való részvétel kizáró okai: 
- Ha a nevezési díj befizetése nem történik meg a küldött számlán szereplő határidőig. 
- A bizonyíthatóan nem versenyszerű körülmények között lebonyolított megírattatás. 
- Ha a csapat nem az évfolyamának megfelelő feladatsort írja meg. 
- Ha a verseny megírását követő napon, 2022. január 8-án 12 óráig nem kerül feldolgozásra a csapat válaszlapja. 
- Ha a csapatok válaszlapjai 2022. január 11-ig nem kerülnek postázásra. 

A körzeti forduló pontozása:

 Minden feladat esetében külön-külön pontozzuk a válaszlapon az A, B, C, D és E mezőket a következők szerint:
 - helyesen bejelölt mező: 3 pont
- helytelenül bejelölt mező: -1 pont
- helyesen üresen hagyott mező: 2 pont
- helytelenül üresen hagyott mező: 0 pont
 Minden hibátlanul megoldott feladatra (tehát ha az öt mező mindegyike helyes) feladatonként további 2 pont jár.

(Ha például az egyik feladatban a helyes megoldások A, C, E, és egy csapat az A, C, D mezőkbe tett X-et, akkor erre a feladatra a csapat 3+2+3-1+0=7 pontot kap. Ha egy másik csapat ugyanebben a feladatban az A, C, E mezőkbe tett X-et, tehát mind az öt válaszlehetőséget jól döntötte el, akkor erre a feladatra ez a csapat 3+2+3+2+3=13 alappontot, valamint további 2 pluszpontot, összesen tehát 15 pontot kap.) 

Értékelés

A csapatokat az írásbeli feladatok összpontszáma szerint csökkenő sorrendbe állítjuk, így alakul ki a megyei/körzeti forduló végeredménye.  Azonos pontszám esetén az a csapat ér el jobb helyezést, amelyik több feladatot oldott meg tökéletesen. (Ha ebben is megegyezik az eredményük, a csapatok között nem teszünk további különbséget.) Az eredmények várhatóan 2022. január 9-én, vasárnap reggeltől lesznek megtekinthetők honlapunkon. Bármilyen írásos reklamációt 2022. január 10-én, hétfőn 14:00 óráig tudunk figyelembe venni, ezeket az info@bolyaiverseny.hu címre küldhetik. A verseny feladatsorai az egyes fordulók napján, estétől elérhetők lesznek honlapunkon. A körzeti forduló megoldókulcsát és részletes megoldásait a versenyt követő napon, január 8-án 13 órakor tesszük közzé a honlapon.  

Díjazás: 

A gimnáziumi kategóriában a körzeti fordulót követően a döntőbe bejutott csapatokat, valamint az indulólétszám függvényében további eredményesen szerepelt csapatokat is díjazunk, kivétel ez alól a Budapesti Fazekas Mihály Gimnázium körzet, ahonnan a  technikumi/szakgimnáziumi/szakközépiskolai kategóriával azonos módon csak a döntőbe jutott csapatokat díjazzuk (a döntőn). A döntőben minden csapat jutalomban részesül. A tanárokat induló diákjaik száma és eredményessége alapján díjazzuk, ezen szempontok szerint körzetenként (a normál gimnáziumi kategóriában) és a döntőn (kategóriánként) egy-egy tanári fődíjat osztunk ki. (  A csapattagok és a felkészítő tanárok neve legkésőbb a körzeti forduló napján módosíthatók, a díjazottak okleveleit az eddig beérkezett adatok alapján állítjuk ki.

A Kárpát-medencei döntő szabályai

Döntősök:
A verseny Kárpát-medencei döntőjét – amely valamennyi meghívott csapat számára ingyenes – az ÖSSZKÉP Alapítvány bonyolítja le. Minden olyan megyéből/körzetből, ahol egy évfolyamban/kategóriában legalább 5 induló csapat volt, az első helyezett továbbjut a verseny döntőjére. Meghívjuk még kategóriánként az országos összesített lista 1-6. helyezettjei közül azokat a csapatokat is, amelyek az előző feltétel alapján nem kapnának meghívást a döntőbe.

Lebonyolítás:
A döntőben, 2022. február 26-án 13 óra 30 perctől 14 óra 30 percig 9 feleletválasztós és 1 írásbeli kidolgozást igénylő feladatot kell megoldani. A kidolgozandó (10.) feladatra maximum 16 pont szerezhető. Ezt követően alakul ki a verseny végeredménye (holtverseny esetén az 1-9. feladatokban több pontot szerzett csapat ér el jobb helyezést; az ezt követően is fennálló holtverseny esetén a döntőn több tökéletesen megoldott feladat sorol előbbre; amennyiben ez is azonos, akkor az első fordulóban magasabb pontszámot elért csapaté a jobb helyezés), majd aznap kb. 15:00 órakor sor kerül az eredményhirdetésre és az ünnepélyes díjkiosztóra. 

A helyi szervező tanár teendői

Verseny meghirdetése
2021. szeptember
Megismerteti kollégáit és a tanulókat a Bolyai Matematika Csapatversennyel és a csapatversenyre való jelentkezés lehetőségével, módjával.
1.
Nevezés
2021.10.22. 18:00
Megszervezi és elvégzi a csapatok nevezését.
2.
Feladatsorok átvétele
2021.12.16.
Átveszi és ellenőrzi az iskolába postai úton érkező küldeményt, amely tartalmazza az emléklapokat, a válaszlapokat és a feladatsorokat.
3.
Verseny előkészítése
2022.01.05.
Előkészíti a verseny lebonyolítását:
- Amennyiben több teremre is szükség van, elvégzi a csapatok terembeosztását.
- Gondoskodik termenként egy felügyelő tanárról a verseny időtartamára.
- A csapatok tudomására hozza, hogy a verseny napján melyik teremben kell lenniük.
4.
Verseny
2022.01.07.
A verseny kezdéséig a csapatok asztalára helyezi (vagy helyezteti) az emléklapokat (tanulónként 1 db), válaszlapokat (csapatonként 1 db), feladatsorokat (a kezdés előtt 1-2 perccel, tanulónként 1 db) és piszkozatlapokat (tanulónként 1 db; régi füzetlap is megfelelő).
A verseny kezdése után 60 perccel a teremben felügyeletet ellátó tanár összeszedi a válaszlapokat és átadja a helyi szervezőnek.
5.
Verseny javítása
2022.01.07-08.
Legkésőbb másnap (szombat) 12 óráig a helyi szervező (egyedül vagy kollégáival közösen) a honlap javítófelületén (ehhez hozzáférést biztosítunk) felviszi a csapatok válaszlapján szereplő válaszokat.
(A korábbi évekkel ellentétben, a körzeti fordulón nem lesz részletes kidolgozást igénylő feladat.)
6.
Válaszlapok postázása
2022.01.11.
Ajánlott küldeményként postázza a válaszlapokat a következő címre:
BOLYAI CSAPAT Kft., 1037 Budapest, Patakvölgyi lejtő 20813/3 hrsz.
7.